კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

  შპს სმარტ ულტრასაუნდი, რ.ნ: 405019689 მოწოდებულია დაიცვას ჩვენი პაციენტების პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ასახავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვიცავთ ჩვენთვის მოწოდებულ ინფორმაციას დაჯავშნის პროცესისა და ჩვენი სერვისების გამოყენებისას. შპს სმარტ ულტრასაუნდი, ფუნქციონირებისათვის ახდენს კონფიდენციალური მონაცემების დამუშავებას მისი საქართველოს კანონმდებლობის „პერსონალურ მონაცემებთა დაცვის შესახებ“ მოთხოვნების დაცვის შესაბამისად.

ინფორმაციის შეგროვება:

 • ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას პაციენტებისგან ჩვენს ოფისში კონსულტაციის დაჯავშნის პროცესში. ეს ინფორმაცია მოიცავს:
 • სახელი
 • გვარი
 • ტელეფონის ნომერი
 • ელექტრონული მისამართი
 • დაჯავშნის სასურველი დრო და სასურველი ექიმი
 • პაციენტის ID ნომერი (პირადი ნომერი)
 • პაციენტის გამოკვლევის შედეგები

პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძვლები:

 • კონსტულაციაზე ვიზიტის ჯავშნების მართვა.
 • რეგულაციური მოთხოვნებთან შესაბამისად ფინანსური გადახდების მართვა;
 • კომპანიის მხრივ არსებული იურიდული ვალდებულებების მართვა;
 • კონსულტაციების ანალიზი;

ინფორმაციის გამოყენება:

შეგროვებული პერსონალური ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ შპს სმარტ ულტრასაუნდის  ოფისში გამოკვლევების დაგეგმვისა და ჩატარების, პაციენტთა კონსულტაციის შემდგომი და წინასწარი კონტაქტის მიზნით. ის არ გამოიყენება სხვა მიზნებისთვის პაციენტის მკაფიო თანხმობის გარეშე.


მონაცემთა უსაფრთხოება:

კომპანია უზრუნველყოფს მომხმარებლების პერსონალური მოანცემების დაცვის მაღალ დონეს. შპს სმარტ ულტრასაუნდი იყენებს ინდუსტრიის სტანდარტის ზომებს პაციენტების პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და მთლიანობის უზრუნველსაყოფად. ეს მოიცავს დაშიფვრას, ფეიერვალს და შეზღუდული წვდომის პროტოკოლებს.


მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები კომპანიის მიერ ინახება მისი რეგისტრაციის შემდგომ მომხმარებლის მიერ გაუქმების ან შესაბამისი განცხადების წარმოქმნამდე.


მესამე მხარისთვის გამჟღავნება:

შპს სმარტ ულტრასაუნდი არ უზიარებს პაციენტების პირად ინფორმაციას მესამე მხარეს მათი მკაფიო თანხმობის გარეშე, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.


თანხმობა:

დაჯავშნის პროცესის დროს მათი პირადი ინფორმაციის მიწოდებით, პაციენტები თანხმდებიან მათი ინფორმაციის შეგროვებაზე, შენახვაზე და გამოყენებაზე, როგორც ეს მოცემულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.


ქუქიები (cookies):

შპს სმარტ ულტრასაუნდის ვებსაიტმა შეიძლება გამოიყენოს ქუქიები მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. ქუქი-ფაილები არის მომხმარებლის მოწყობილობაზე შენახული მონაცემების მცირე ნაწილი, რომელიც ხელს უწყობს ვებსაიტის ფუნქციონირების გაუმჯობესებას. მომხმარებლებს შეუძლიათ შეცვალონ თავიანთი ბრაუზერის პარამეტრები ქუქიების დაბლოკვის მიზნით, თუ მათ ასე სურთ.


ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში:

შპს სმარტ ულტრასაუნდი იტოვებს უფლებას განაახლოს ან შეცვალოს წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერ დროს. ნებისმიერი ცვლილება აისახება ამ გვერდზე და მომხმარებლებს ექნებათ ინფორმაცია განახლების შესახებ.


აკონტაქტო ინფორმაცია:

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან  შენიშნვა  ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ან თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ საიტზე განთავსებულ ტელეფონის ნომერზე: +995 32 2 306 936 ; 599 120 501 ; 599 561 140

შპს სმარტ ულტრასაუნდის სერვისების გამოყენებით ან დაჯავშნის პროცესის მეშვეობით პირადი ინფორმაციის მიწოდებით, თქვენ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებულ პირობებს.

წინამდებარე თანხმობით ვაცხადებ, რომ ინფორმირებული ვარ, ჩემი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის კანონმდებლობით – „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით მონიჭებული უფლებების, კერძოდ, მონაცემთა დამმუშავებლისგან ჩემი მონაცემების დამუშავების თაობაზე ინფორმაციის მიღების, მონაცემთა გასწორების, განახლების, დამატების, დაბლოკვის, წაშლის და განადგურების თაობაზე.

ბოლო განახლება: 2 აპრილი 2024 წ.

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაშია ბოლო განახლების თარიღიდან.